Оновлення 024 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен

By in ,
Оновлення 024 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.024

Звітність

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблона на вкладці Структура шаблона – Картка підприємства додані поля Код міста (юридичної адреси) та Код міста (фізичної адреси). Поля призначені для відображення кода міста для номерів телефонів, що вказані у відповідних адресах у Картці підприємства.

Адміністрування

Параметри системи – Підпис

Реалізовано окремий комплект підписів для форм «Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними» (J1304901, F1304901). Додано новий розділ Заявка на переміщення, що містить комплекти підписів:

Директор – Печатка;

Бухгалтер – Печатка;

Відповідальна особа – Печатка;

Директор;

Бухгалтер;

Відповідальна особа.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. У формі:

KMDAGP01 Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування – госпрозрахунок

додано нові поля:

Стратегічний план та Звіт про виконання стратегічного плану;

Статус – з підключеним довідником для вибору значень, реалізовано контроль на заповнення поля.

2. Змінено контроль по графі 19 для форми, що створена на основі форми SM100603:

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

3. Оновлено контролі:

SI300107 Інвестиційний план ДП (річний)

4. Оновлено контроль на заповнення графи 6 при заповненні однієї із граф: 11, або 12, або 13 форми SM100204:

SD300301 Додаток 3

5. Реалізовано перенесення даних до графи 4 для звіту, створеного у звітних періодах 2020 року:

SD300201 Додаток 2

6. Додано контроль на відповідність графи 10 форми:

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

рядку 2010 форми SS301011.

7. Додано контроль на відповідність рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графа у тому числі простроченої у формі:

SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

графі 10 форми SM100305.

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення полів Проект, Попередній, Уточнений, Зміни значенням з поля Статус звіту, додано контроль на відповідність значень при створенні форми:

KM300107 Фінансовий план підприємства

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії – з 01.07.2019 р.; період подання – І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

MK918104 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

Зміни:

Реалізовано перенесення даних з форми S0110012:

MK911012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Завантажити оновлення можна за посиланнямhttps://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/